Menu
بازگشت به بلاگ

آنالیز حرارتی و برودتی و اپتیکی و صوتی نما

مبانی اصلی آنالیز حرارتی نمای یک پروژه انتقال حرارت ، فاکتور نور ( شامل مسائلی چون ضریب سایه اندازی) و کنترل بازتابش انرژی می باشند. در آنالیز های اپتیکی نمای پروژه ها مواردی چون بازتاب نور، درصد عبور نور و شاخص رنگ نمایی می بایست مورد توجه قرار می گیرند.

در آنالیز های اپتیکی نمای پروژه ها مواردی چون بازتاب نور، درصد عبور نور و شاخص رنگ نمایی می بایست مورد توجه قرار می گیرند. شرکت پارس آمود با بهره گیری از کارشناسان خبره در این بخش بهمراه تجهیزات و نرم افزارهای مدل سازی بروز در اختیار آنها این امکان را برای پروژه های مختلف فراهم می آورد تا بر اساس فرضیات اولیه مبانی تاسیساتی پروژه بتوانند ساختارنمای خود را در عین حفظ اصالت و زیبایی آن بنحو مطلوبی بهینه نمایند.

قرار ملاقات با ما

از طریق فرم زیر می توانید درخواست قرار ملاقات را ثبت نمایید: