Menu

هدف

هدف از تاسیس شرکت

شرکت پارس آمود در سال 1384 با هدف ایجاد بستری مناسب جهت تبادل تجربیات و دانش های کسب شده در صنعت نمای ساختمان و همچنین ارائه آخرین دستاوردهای معماری و اجرای نماهای مدرن ساختمان تاسیس گردید .

استفاده از مدیران و متخصصین و مهندسین ایرانی و اروپایی و بهره مندی نرم افزاری از شرکت های معتبر اروپایی ، موقعیت و فضای آموزشی مناسبی جهت ارتقاء علمی مهندسین ایرانی در این صنعت را فراهم آورده است .