Menu
بازگشت به پروژه ها

پروژه لومن

  • نام پروژه : پروژه لومن ,
  • محل پروژه : تهران ,
  • سیستم نما : MASTERSLINE 10- CP155-LS MONORAIL ,
  • معمار : آقای دکتر علی رضا تقابنی ,

پنجره را رو به ما باز کنید

می توانید به ما پیام دهید و پروژه هایتان را با ما در میان بگذارید ، کارشناسان پارس آمود در ارائه راه حل و مشاوره با شما در ارتباط هستند.