Menu
پنجره

پنجره های رینرز در سطوح مختلف انرژی از بدون عایق گرفته تا عایق فوق العاده بالا یا مناسب برای ساخت غیر فعال در دسترس هستند.

با تقاضای خانه های غرق در نور طبیعی و ویو بدون مانع ، پنجره ها و درهای آلومینیومی ما به یک ویژگی در خانه شما تبدیل می شوند و نه فقط یک ضرورت عملکردی.

با همکاری با معماران ، نصاب ها و مجریان ، ما می توانیم محصولات سفارشی و ترکیبی از عملکرد پیشرفته و زیبایی بالا را ارائه دهیم.

قاب های آلومینیومی ما یکپارچگی ساختاری زیادی دارند که امکان ایجاد حداکثر اندازه پنجره و درب را در صنعت برای ایجاد حداقل فاصله میان خانه و فضای باز را برای ما فراهم می کند.