Menu

BIM

BIM یا Bulidig Information Modeling این قابلیت را برای گروه مهندسی پروژه ها فراهم میآورد تا طرح خود را بصورت دیجیتالی و با جزییات سه بعدی و بعضاً همگام با زمان و هزینه های پروژه شبیه سازی کرده و از این طریق تمامی اطلاعات و مشخصات وابسته به یک پروژه را در یک مجموعه واحد مشاهده کرده و اثر هر بخش را بر روی مابقی قسمتها قبل از اجرا بررسی نمایند .

نرم افزارهای مورد استفاده شرکت پارس آمود در دپارتمان BIM

Vico

Revit

Archi CAD

Navis works

Ketchup

با قابلیت اتصال به نرم افزارهای رندرگیری و تحلیلهای حرارتی و برودتی.

فرآیند همکاری جهت بکارگیری BIM در مهندسی نمای پروژهها

در این رابطه و طبق تجربیات شرکت پارس آمود در پروژه های گذشته توصیه میشود دو مدل مجزا برای تمامی دیسپلین ها ایجاد گردد ؛ یکی مدل کار در حال انجام که با هریک از رشته های معماری ، سازه و تاسیسات مکانیکی و برقی تطابق کلی دارد و دیگری مدل اشتراکی که ضمن حجم کم آن بواسطه استفاده از پوسته کار ، مطابق با مدل هایی است که بین ذینفعان مشترک خواهد بود . بر این اساس مدل کار در حال انجام " به مدل اشتراکی دیگر ذینفعان مرتبط بوده و بر اساس برنامه تبادل اطلاعات توافقی بطور منظم و در بازه های زمانی مشخص بروز خواهند شد .

سطوح جزییات BIM در روند پیشرفت پروژه

مطابق استانداردهای موجود توصیه کارشناسان شرکت پارس آمود حداقل استفاده از حداقل سه سطح عمومی S4 , S3 , S2 در فرآیند تکمیل مدل سازی نمای ساختمانها میباشد که در صورت نیاز کارفرمای محترم ، سطوح زمان و هزینه نیز با بهره گیری از نرم افزارهای کمکی قابل اضافه شدن به این سطوح اولیه خواهند بود .

شرکت پارس آمود با بهره گیری از امکانات خود قابلیت اتصال به نرم افزار اختصاصی واقعیت مجازی شرکت Reynaers بنام Avalon را بزودی در دپارتمان BIM خود فراهم آورده که در آن امکان حرکت در فضای ساختمان و کنترل جزییات اجرایی نما و حتی زاویه دید آن ساختمان در مرکز شرکت Reynaers فراهم بوده و تجربه خاصی را برای مشتریان فراهم میآورد . از جمله دیگر امکانات این سیستم اعمال تغییرات در لحظه و مقایسه سیستمهای مختلف نما با یکدیگر و بصورت کاملاً سه بعدی میباشد .

امکان اعجاز با این امکان منحصر بفرد در حال حاضر تنها در اختیار این شرکت بوده و قابل ارائه به مشتریان VIP میباشد که در آن شما میتوانید ابعاد درب و پنجره ها ، سیستم های آنها و حتی رنگ متریال آنها را قبل از ساخته شدن بصورت مجازی دیده و طبق سلیقه خود تغییر دهند .